Mgok Janikowo » Mgok Janikowo

Masthead header

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ODBĘDZIE SIĘ O GODZ 12:00 W KOŚCIELE BŁ. MICHAŁA KOZALA
12 LISTOPADA
KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”
O GODZ 18:00
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY I MIASTA JANIKOWO ORAZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANIKOWIE.

Komunikat dotyczący organizacji ruchu drogowego w dniu 1 listopada

1 listopada 2018 roku w związku z Dniem Wszystkich Świętych nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie cmentarza w Janikowie. Zmiana polega na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy Przyjeziernej i ulicy Łącznej z możliwością parkowania po prawej stronie ulic. Kierowców prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji kierujących ruchem.

W celu usprawnienia dojazdu na cmentarz od godziny 12.00 do
godziny 18.00
Gmina Janikowo organizuje komunikację autobusową. Kursy autokarów będą co 30 minut.

Przystanki wyznaczono na:

 • ulicy Topolowej – przy portierni Cukrowni,
 • ulicy Biskupa Michała Kozala przed targowiskiem,
 • Przemysłowej przed MGOK
 • Przyjeziernej przed bramą cmentarza

 

O godzinie 13.00 zostanie uruchomiony dodatkowy kurs autokaru na trasie: Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała, Janikowo (cmentarz).

Kurs powrotny o godzinie 16.00.

 

Informuje, że dzięki uprzejmości firm Hoffmann i Rembis otwarte będą parkingi tych firm przy ul. Przemysłowej. Proszę o stosowanie się do poleceń obsługi parkingów.

 

                           

                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

                                                                                                                                                                                                                                                  Andrzej Brzeziński

Burmistrz Janikowa Andrzej Brzeziński zaprasza mieszkańców miasta i gminy Janikowo na uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny pt. „A to Polska właśnie”.

Koncert w podziękowaniu za minioną kadencję od władz samorządowych dla mieszkańców miasta i gminy Janikowo odbędzie się 12 listopada 2018r o godz. 18:00 na Hali OSiR przy ul. Głównej 40 w Janikowie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w najbliższych dniach na stronach www.mgok.janikowo.com , www.mgok-janikowo.pl, https://www.facebook.com/MGOK.Janikowo/ ukaże się informacja o możliwości nabycia nieodpłatnych biletów wstępu.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie zorganizował dla dzieci konkurs plastyczny pt. „Wakacje – papierowe wariacje”. Dnia 04 października odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. Spośród 113 prac, które do nas dotarły, jury w składnie p. Zofia Wrzeszczyńska, p. Halina Gębarowska oraz p. Klaudia Dopierała wybrały 18 prac, które zostały nagrodzone w pięciu kategoriach wiekowych.

Tematyką prac były wakacje – podróże, wspomnienia, hobby. Jury oceniało samodzielność pracy, pomysłowość, oryginalność, walory estetyczne oraz kreatywność. Nie były brane pod uwagę prace z plasteliny, na szkle, rzeźby czy kompozycje przestrzenne.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za tak wspaniałe zaangażowanie. Każda z prac była wyjątkowa i przywołała wspomnienia z minionych wakacji. 

Uwaga !
Przypominamy o jutrzejszym wręczeniu nagród laureatom konkursu plastycznego „Wakacje – papierowe wariacje” . Zapraszamy o godzinie 15:30 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie.
Gratulujemy i do zobaczenia !

Zapraszamy na niecodzienną wystawę plenerową w naszym mieście poświęconej Armii Błękitnej. Wystawa powstała z inicjatywy Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018                                              Janikowo, 2018-09-19

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018

Nazwa zadania: Cyfryzacja kina Manhattan w Janikowie.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Spółka Jawna

93-120 Łódź

 1. St.Przybyszewskiego 167

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 63,33 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

1) KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

Spółka Jawna

93-120 Łódź

 

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  13,33 pkt.

Łączna punktacja: 73,33 pkt.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

3)            wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018                                              Janikowo, 2018-09-19

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018

Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Spółka Jawna

93-120 Łódź

 1. St.Przybyszewskiego 167

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 63,33 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

1) KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

Spółka Jawna

93-120 Łódź

 

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  13,33 pkt.

Łączna punktacja: 73,33 pkt.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

3)            wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

Wszystkie dzieci i młodzież posiadające pasję do rysowania serdecznie zapraszamy do udziału w sekcji plastycznej! W tym roku szczególny nacisk kładziemy na kurs rysunku, który w późniejszym etapie płynnie przekształcimy w malarstwo. Jeśli więc Twoje dziecko nie boi się wyzwań, jest cierpliwe i marzy o tym, by spróbować swych sił przy pracy przy sztaludze – serdecznie zapraszamy do zapisów!

Czas: jedna godzina zajęć tygodniowo Miejsce: M-GOK oraz Centrum Promocji Dialogu

Zapisy: sms pod numer 663 202 241 z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem dziecka

Planowane uruchomienie sekcji: październik 2018