Mgok Janikowo » Mgok Janikowo

Masthead header

O Nas

Początki istnienia Naszego Ośrodka to rok 1957. Powstaje w Janikowie Zakładowy Dom Kultury przy Janikowskich Zakładach Sodowych. Obiekt, w którym znajduje się nowoczesne jak na owe czasy kino, oraz pomieszczenie, w którym odbywały się imprezy o charakterze kameralnym. Po szeregu przemian 01.03.1992 roku, budynek ZDK-a zostaje przekazany w użytkowanie Urzędowi Gminy i Miasta w Janikowie, celem prowadzenia w nim działalności kulturalnej. W 09.03.1995 roku decyzją rady miejskiej w Janikowie zostaje przekształcony w Zakład Budżetowy pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i w tej postaci funkcjonuje do grudnia 1999r. Z dniem 17 grudnia 1999, uchwałą rady, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury staje się Jednostką Organizacyjną Gminy Janikowo. Do naszych podstawowych zadań statutowych należy kreowanie życia kulturalnego na terenie miasta i gminy, oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych jej mieszkańców.