Mgok Janikowo » Mgok Janikowo

Masthead header

15 czerwca 2019 w Hotelu Crystal odbyła się promocja drugiej książki Jarka Krawczyka młodego i utalentowanego poety pochodzącego z Janikowa. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z lekturą, która przybliży państwu historię autora.

Jak co roku ruszamy z Akcją Lato „Wakacje bez nudy”. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami (dzieci z Gminy Janikowo, gdzie wcześniejsze zapisy odbywały się na świetlicach wiejskich, prosimy o zapisywanie się osobiście w sekretariacie MGOK lub pod numerem telefonu 52 351 44 36 do 26 czerwca br).
Serdecznie zapraszamy!

 

Za nami kolejne sobotnie warsztaty, które poprowadziła Pani Natalia Urbaniak „Kolorowa Przygoda”. Uczestnicy weekendowych zajęć mieli okazje wziąć udział w warsztatach chemicznych dzięki , którym zdobyli nową wiedzę i spędzili miło czas. Wspólne budowanie wulkanów i przeprowadzanie eksperymentów okazało się świetnym pomysłem na popołudnie. Dziękujemy za udział i do zobaczenia na kolejnych warsztatach już w niedziele 23 czerwca!

Z okazji Dnia Dziecka Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie zorganizował mnóstwo atrakcji dla naszych najmłodszych pociech. Przy Klubie KORMORAN nie mogło zabraknąć stoiska z malowaniem twarzy, tatuażami z henny czy neonowymi warkoczykami, dmuchanych placów zabaw, spotkania z iluzjonistą, którego pokazy iluzji budziły zachwyt nie tylko dzieci, lecz także dorosłych, grami, konkursami i animacjami dla dzieci, rejsami statkiem „Janek” oraz żaglówkami. Frajdę sprawiły również wielkie bańki mydlane, za którymi ganiały maluchy.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za tak liczne przybycie i zabawę z nami oraz współorganizatorom: KŻ KORMORAN , OSiR Janikowo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PBS Janikowo.

Nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób, aby zachęcić nasze pociechy do pogłębiania wiedzy. Dlatego w sobotę 08 czerwca o godzinie 14:00 zapraszamy dzieci do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie na warsztaty małego chemika, gdzie uczestnicy zamieniają się w naukowców. Podczas zajęć dzieci samodzielnie myślą nad eksperymentami i wykonują doświadczenia razem z nami.
Koszt warsztatów: 10 zł.
Zapisy pod numerem telefonu: (52) 351 44 36

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy małych i dużych na kolorowy Dzień Dziecka. W niedzielę 02 czerwca przy Klubie KORMORAN czekamy na wszystkie dzieci. W programie m.in. dmuchane place zabaw, trampoliny, spotkanie z iluzjonistą, wata cukrowa, gry i animacje dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Start godzina 14:00!

 

Za nami zajęcia pełne kreatywności i zabawy. 18 maja  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie zorganizował warsztaty dla najmłodszych, na których powstały niepowtarzalne mydełka . Każdy z uczestników według własnego uznania mógł wybrać kolor, fakturę oraz zapach na nowo powstałego mydła. Dla wielu była to nie lada frajda, która pobudziła wyobraźnie. W swoich rękodziełach mogli umieścić sól morską, muszelki czy kawę w ziarnach. Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach i zapraszamy na kolejne już niebawem!

 

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach mydlarskich, które pobudzą wyobraźnie i kreatywność każdego z nas! Koszt zajęć to jedyne 10 zł.

Zapisy osobiście od poniedziałku w sekretariacie MGOK lub pod nr tel ( 52) 351-44-36

Ograniczona liczba miejsc!! 🙂

Do zobaczenia 18 Maja o 14:00!!!

 

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w  wieku 65 + do udziału w darmowym szkoleniu, które ma na celu pomoc w korzystaniu z komputera/ tableta lub rozwinąć swoje umiejętności. Zajęcia są w pełni bezpłatne a państwo otrzymują na własność tableta, na którym będziecie pracować i doskonalić swoje umiejętności.

Zapisy odbywają w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie pod nr 663-202-241

lub w Bibliotece w Kołodziejewie pod nr (52) 351-30-99

 

Kto był tego dnia ten wie, że atmosfera była gorąca! Gwiazda wieczoru, zespół MIG, rozgrzał licznie zgromadzoną publiczność podczas Majowego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 3 maja na polanie nad jeziorem w Janikowie. Od wczesnych godzin popołudniowych animatorzy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury czekali na najmłodszych i ich opiekunów z licznymi konkursami, zabawami i nagrodami. Nie zabrakło stoiska z bezpłatnym malowaniem twarzy, tatuażami z henny czy neonowymi warkoczykami. Na scenie nie mogło zabraknąć lokalnego Klubu Seniora „ Złoty Wiek”, który przygotował dla państwa bogaty program artystyczny. Ponadto usłyszeliśmy również Artura Marciniaka, który poprowadził imprezę oraz Jarka Nowaka. Serdecznie dziękujemy za pomoc Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Piastowskiemu Bankowi Spółdzielczemu. Do zobaczenia na kolejnych imprezach plenerowych!!!

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2019 Janikowo, 2019-04-24

Megan Seating Spółka z o.o.

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Otowice 41

e-mail: wojtek@meganseating.com

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2019.MGOK

Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.II- dostawa i montaż foteli.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Megan Seating Spółka z o.o.

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Otowice 41

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

1) Megan Seating Spółka z o.o.

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Otowice 41

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości: 40,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

ZAMAWIAJACY PROSI O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA w/w PISMA

NA Fax: 52 35 144 36 LUB e-mail: mgokjanikowo@wp.pl

____________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                            Kierownik zamawiającego