Mgok Janikowo » Mgok Janikowo

Masthead header

?Ferie 2016 z M-GOK Janikowo?

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie zaprasza dzieci z miasta i gminy do udziału w akcji zimowej: ?Ferie 2016 z M-GOK Janikowo?.
Zajęcia odbywać się będą według następującego planu turnusów:

TURNUS I od 18.01.2016r do 22.01.2016r

Budynek M- GOK Janikowo
Świetlica w Trlągu
Świetlica w Kołodziejewie
SP w Broniewicach
Świetlica w Wierzejewicach
Świetlica w Dobieszewicach

Tydzień II od 25.01.2016r do 29.01.2016r

SP w Ludzisku
Świetlica w Kołudzie Małej
Świetlica w Kołudzie Wielkiej
Świetlica w Sielcu
Świetlica w Ołdrzychowie

W programie m.in.:

gry i zabawy integracyjne
zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe
przedstawienia teatralne i seanse w kinie M-GOK w Janikowie
wycieczka do Torunia: Planetarium, McDonald?s
i wiele innych atrakcji

Warunki uczestnictwa:

1. Przedział wiekowy: od klasy I (ukończone 6 lat) do klasy VI szkoły podstawowej.
2. Wypełniona i podpisana przez rodzica (prawnego opiekuna) karta uczestnictwa, zawierająca m.in. zgodę rodzica na udział dziecka w planowanych formach zajęć (wycieczka autokarowa, basen itp.)
3. Uiszczenie opłaty wpisowej

Zapisy dzieci na turnus w Janikowie już trwają w sekretariacie M-GOK przy ul. Przemysłowej 26, tel.52 351-44-36

Zapisy dzieci z terenów wiejskich odbywać się będą na świetlicach wiejskich we właściwych miejscowościach, zgodnie z harmonogramem, w dniu rozpoczęcia każdego turnusu od godz. 9:00, lub wcześniej w sekretariacie M-GOK przy ul. Przemysłowej 26, tel.52 351-44-36.